Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Valné hromady

 

 

 

 

 VALNÁ HROMADA 2017

Letošní Valná hromada proběhla úspěšně v sobotu 7.10.2017, tentokráte ve Schwarzenberském sále Státního zámku Třeboň. Jako velké - a nečekané - překvapení se na krátkou dobu dostavil i pan Karel Schwarzenberg. Poobědval s námi, na odpoledním bloku přednesl krátkou zdravici a poté pokračoval za dalšími povinnostmi. Krátké povídání bude uveřejněno v prosincové OT, postupně budou na web dávány fotografie.

Pozvánka ZDE

Fotografie ZDE

VALNÁ HROMADA 2016

V sobotu 22. října 2016 jsme se sešli již na XXVI. Valné hromadě Historického spolku Schwarzenberg. Zúčastnilo se jí celkem 56 spolkových členů, několik jejich rodinných příslušníků a dva vzácní hosté - manželé Demmelbauerovi z Bavorska, kteří si rovněž připravili zajímavý příspěvek na lesnické téma - úspěchy a problematika bavorského pralesa /v překladu pana ing. Vovesného/. Hlavním bodem našeho setkání bylo zvolení spolkového výboru na volební období pěti let, jmenovité odsouhlasení funkce předsedy (pí. Majerová), místopředsedy (pí. Šmajclová) a revizora spolku (pí. Vávřová), odsouhlasení nově upravených spolkových stanov a odsouhlasení změny místa spolku (totožná adresa jako redakce OT). Na základě souhlasného hlasování byly veškeré potřebné dokumenty v listopadu 2016 předány na Krajský soud v Českých Budějovicích - agenda spolového rejstříku. V lednu  2017 bylo veškeré administativní jednání ukončeno, soudem naše návrhy a změny akceptovány a veškeré údaje o našem spolku jsou již veřejně přístupny na jejich portále (po zadání našeho IČO 157 70 702).

Fotografie naleznete ZDE.

Pozvánka na VH 2016 ve formátu PDF.

Platné stanovy spolku ve formátu PDF.

 

VALNÁ HROMADA 2015

V sobotu 10. 10. 2015 se uskutečnila další Valná hromada Historického spolku Schwarzenberg, opět v prostorách vyzdobeného sálu loveckého zámečku Na Ohradách - Hluboká nad Vltavou. Počasí bylo nádherné, účast hojná, občerstvení (připravené doma a přinesené pro ostatní) bohaté, nálada výtečná,  přednášky na profesionální úrovni. V prosincové OT č. 52 si můžete připomenout některé z nich: strana 2 - Mgr. Markéta Slabová, strana 40 - PhDr. Bc. Jan Ivanega, strana 54 - Mgr. Anna Kubíková.

Fotografie naleznete v sekci "Fotogalerie", budeme postupně přidávat další.

Pozvánka na VH 2015 ve formátu PDF

 

 

 

VALNÁ HROMADA 2014

V sobotu 18. října se uskutečnila naše spolková Valná hromada, tentokráte v loveckém zámmečku Na Ohradách, v Hluboké nad Vltavou. Program byl velmi bohatý a za velkého přispění manželů Slabových také velmi zajímavý. Jak se celkově vydařila - to musí posoudit každý z téměř 70 zúčastněných (členů i hostů) sám. Krátký příspěvěk bude uveřejněn v prosincové OT. Fotografie naleznete v sekci "Fotogalerie".

Pozvánka na VH 2014 ve formátu PDF

 

VALNÁ HROMADA 2013

V sobotu dne 12. 10. 2013 se v prostorách Státního okresního archivu České Budějovice uskutečnila valná hromada spolku. Termín konání byl na dostupné mailové adresy členů sdělen již v srpnu, oficiální pozvánky byly rozeslány všem členům spolku na konci měsíce září. Jedním z důležitých bodů připraveného programu byly volby předsednictva spolku na další dvouleté volební období 2013-2015. Proběhly podle všech pravidel, počet zúčastněných byl téměř 70 osob. Článek o valné hromadě si můžete přečíst v prosincové OT č. 48 pod názvem "Valná hromada 2013", strana 38. Fotografie naleznete v sekci "Fotogalerie" .

Pozvánka na VH 2013 ve formátu PDF

 

VALNÁ HROMADA 2012

V sobotu dne 6. 10. 2012 se v prostorách Státního okresního archivu České Budějovice konala valná hromada spolku. Článek s názvem "Valná hromada 2012 v českobudějovickém archivu" si můžete přečíst v Obnovené tradici č. 46, strana 61. Fotografie naleznete v sekci "Fotogalerie".

Pozvánka na VH 2012 ve formátu PDF

 

VALNÁ HROMADA 2011

V sobotu dne 22. 10. 2011 se v prostorách Státního okresního archivu České Budějovice konala valná hromada spolku. Článek s názvem "Valná hromada Historického spolku Schwarzenberg v Českých Budějovicích" si můžete přečíst v Obnovené tradici č. 44, strana 44 - 46. Fotografie neleznete v sekci "Fotogalerie".

Pozvánka na VH 2011 ve formátu PDF

 

VALNÁ HROMADA 2010

V sobotu dne 2. 10. 2010 se v reprezentačních prostorách  Schwarzenberského sálu Státního zámku Třeboň konala slavnostníí, v pořadí již  dvacátá valná hromada spolku. Článek s názvem "Jubilejní valná hromada Historického spolku Schwarzenberg" si můžete přečíst v Obnovené tradici č. 42, strana 53 - 58. Fotografie naleznete v sekci "Fotogalerie".

Pozvánka na VH 2010 ve formátu PDF

Pamětní list 1 zde     Pamětní list 2 zde

 

 

                                                                  

                                                                               Nahoru

TOPlist